Medicalgorithmics: wzrost przychodów i zysku dzięki usługom abonamentowym

0
832


Spółka Medicalgorithmics S.A. osiągnęła w I kwartale 2014 przychody o wartości większej o 82 procent, a zyski wyższe o 55 procent w stosunku do I kwartału 2013. Główną przyczyną był wzrost sprzedaży najbardziej rentownych usług abonamentowych, połączony ze zwiększoną sprzedażą urządzeń charakteryzującą się niższą rentownością.

Wartość przychodów ze sprzedaży spółki w I kwartale 2014 (narastająco) wyniosła 5 942,30 tys. zł zysk netto – 3 772, 70 tys. zł. W I kwartale 2013 (narastająco) przychody ze sprzedaży miały wartość 3264 tys. zł , a zysk netto  – 2624,60 zł.

Model biznesowy spółki polega na sprzedaży urządzeń, a następnie pobieraniu comiesięcznego abonamentu za korzystanie z urządzeń i związanej z nimi infrastruktury software’owej i serwerowej. Abonament naliczany jest od dnia pierwszego użycia urządzenia. Sprzedaż urządzeń odznacza się znacznie niższą rentownością niż sprzedaż abonamentów, która nie jest obciążona prawie żadnymi kosztami zmiennymi.

W I kwartale 2014 roku spółka prowadziła dalsze prace badawcze dotyczące algorytmiki i obszaru informatycznego systemu PocketECG oraz zakończyła prace rozwojowe nad platformą sprzętową PocketECG III generacji. W związku z bardzo pozytywnym przyjęciem nowej wersji systemu PocketECG zakład produkcyjny w Gdańsku jest w trakcie zwiększania mocy przerobowych.

Spółka prowadzi obecnie intensywne prace nad przeniesieniem całego działu produkcji do nowej, wielokrotnie większej lokalizacji, która pozwoli już w roku 2014 wyprodukować kilkakrotnie więcej urządzeń niż zostało wyprodukowane w 2013 roku. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na przełomie II i III kwartału 2014 roku.

W lutym 2014 roku spółka podpisała umowę dystrybucyjną z partnerem w Hiszpanii. Wartość umowy to 13,02 mln zł.   W marcu 2014 roku Umowa Aliansu strategicznego z AMI Monitoring została następnie rozwiązana oraz podpisana ponownie marcu 2014. W nowych umowach Spółka podpisała porozumienie z dwoma podmiotami: AMI Monitoring oraz Medi-Lynx. Wartość podpisanych umów to ok. 181,8 mln zł. Ponadto Spółka prowadzi aktywne starania o wprowadzenie systemu PocketECG na nowe rynki zbytu.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Od roku 2010 najszybciej rosnącym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.