Medicalgorithmics: wzrost przychodów i zysku w roku 2013

0
798


Spółka Medicalgorithmics S.A. osiągnęła za cztery kwartały roku 2013 narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 15 697, 4 tys. zł. Było to o 67 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2012, kiedy to przychody wyniosły 10 961,7 tys. zł.

Zysk netto spółki za cztery kwartały roku 2013 narastająco wyniósł 10 843 tys. zł. Rok wcześniej wartość zysku wyniosła 7 412,5 tys. zł.

Główną przyczyną wzrostu przychodów i zysków spółki był wzrost sprzedaży najbardziej rentownych usług (usługi abonamentowe) połączony ze zwiększoną sprzedażą urządzeń charakteryzującą się  niższą rentownością.

Model biznesowy spółki polega na sprzedaży urządzeń, a następnie pobieraniu comiesięcznego abonamentu za korzystanie z nich oraz związanej z nimi infrastruktury software’owej i serwerowej. Abonament naliczany jest od dnia pierwszego użycia  urządzenia. Sprzedaż urządzeń odznacza się znacznie niższą rentownością niż sprzedaż  abonamentów, która nie jest obciążona prawie żadnymi kosztami zmiennymi.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Od roku 2010 najszybciej rosnącym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.