Medicina: badania w nowoczesnej pracowni endoskopowej

0
860


Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina z Krakowa realizuje program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, organizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania wykonywane są w pracowni endoskopowej, która we wrześniu 2012 roku została wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Pracownia endoskopowa SCDZ Medicina przy ulicy Barskiej 12 dysponuje najnowszej generacji platformą endoskopową, wprowadzoną do sprzedaży w Europie i USA w kwietniu 2012 roku. System jest przygotowany do prowadzenia badań oraz wykonywania zabiegów endoskopowych  z niespotykaną wcześniej dokładnością przy znacznym zwiększeniu komfortu badania dla pacjenta. W ramach programu wykonywane są bezpłatne badania kolonoskopowe dla pacjentów w różnych grupach wiekowych.
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno – Zabiegowe Medicina z Krakowa oprócz przychodni przy ulicy Barskiej prowadzi placówki przy ulicy Grzegórzeckiej 67 C (w centrum użytkowym Wiślane Tarasy) oraz przy ulicy Rogozińskiego 5. Placówki Medicina oferują konsultacje specjalistyczne w ponad 30-tu poradniach, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, endoskopię, zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii jednego dnia dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologii, urologii. Posiada trzy sale operacyjne. Centrum terapii laserowej oferuje zabiegi w zakresie chirurgii estetycznej.

Medicina oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne, w tym abonamenty medyczne. Kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 rok ma wartość 11 283 223,20 zł. Umowy dotyczą usług w zakresie leczenia szpitalnego, na które jest przeznaczone 7 953 952,64 zł, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina Spółka z o.o. działa od 1989 roku. Wspólnikami są: Jerzy Kękuś, Andrzej Matyja oraz Jerzy Wordliczek.