Medicover: bezpłatne zajęcia w Ośrodku Care Experts

0
1116


Ośrodek Pobytu Dziennego Care Experts, należący do Grupy Medicover, organizuje  bezpłatne zajęcia dla osób starszych  z demencją lub chorobą Alzheimera  i ich opiekunów. Zajęcia odbędą się w dniach od 21 do 25 października 2013 roku.

Bezpłatny dzień zajęć w Ośrodku jest skierowany dla osób wymagających nadzoru w codziennych czynnościach ze względu na problemy z orientacją w czasie i przestrzeni lub rozpoznanym zespołem otępiennym, czy chorobą Alzheimera oraz dla ich opiekunów. Mogą z nich skorzystać również inne osoby starsze wraz z opiekunami, którzy chcą uzyskać wsparcie w związku z pojawiającymi się objawami zaburzeń neurologicznych u swoich podopiecznych oraz otrzymać praktyczne porady dotyczące opieki. W czasie zajęć z udziałem podopiecznego opiekunowie będą mogli spotkać się z lekarzem geriatrą i psychologiem, którzy opowiedzą o problemach chorych – ich ograniczeniach, trudnościach w akceptacji zmian oraz lękach przed odrzuceniem. Poinformują też, jak postępować w czasie choroby bliskich i jak w tym czasie zadbać o samych siebie bez poczucia winy.

W Polsce na demencję cierpi ponad milion osób. Procesów otępiennych nie można odwrócić, można jedynie spowolnić proces chorobowy i utrzymać odpowiedni stan niezależności. Odpowiedzi na pytanie, jak to uzyskać, znajdą  osoby starsze i ich opiekunowie podczas oferowanych  bezpłatnie zajęć.

Care Experts zajmuje się specjalistyczną opieką medyczną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Prowadzi Ośrodek Dziennego Pobytu, który mieści się w budynku Szpitala Medicover w warszawskim Wilanowie, przy Alei Rzeczpospolitej 5. Jest to specjalistyczna placówka prowadząca terapię dla osób ze schorzeniami neurologicznymi. Zajecia odbywają się w trybie dziennym, trwają od 3 do 6 godzin, a po ich ukończeniu podopieczny wraca do domu. Najważniejszy jest udział w grupowych zajęciach terapeutycznych, mających na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności psychofizycznej podopiecznych: treningi pamięci, muzykoterapia, terapia sztuką, terapia reminenscencyjna, trening funkcji poznawczych. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanego personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego oraz pod nadzorem lekarza geriatry.