Medicover: CareExperts otwiera Dom Opieki Józefina

0
1295


CareExperts, należący do Grupy Medicover, 1 września 2015 roku otwiera Dom Opieki Józefina, który zlokalizowany będzie w podwarszawskim Józefowie.

Dom Józefina będzie przeznaczony dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami, o różnym stopniu niesamodzielności. Będzie oferował opiekę medyczną, rehabilitację, w tym także opiekę poszpitalną. Pacjentami będą się zajmowali specjaliści z zakresu geriatrii, interny, okulistyki, psychologii, neurologii i chirurgii. Dom będzie oferował także zajęcia terapeutyczne.

Placówka będzie oferowała pobyty czasowe, pobyty tzw. wytchnieniowe, pobyty w sytuacjach nagłych, pobyty rehabilitacyjne, pobyty długoterminowe oraz pobyty dla osób z demencją i Alzheimerem.

CareExperts specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi oraz najmłodszymi członkami rodzin w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Oferuje usługi medyczne dla osób starszych w poradni geriatrycznej, opiekę domową, dzienną i stacjonarną oraz opiekunki, nianie, guwernantki, pielęgniarki i położne w ramach usługi opieki nad dziećmi.