Medicover: nowy członek zarządu i dyrektor personalny

0
1503

Cezary Mączka objął stanowisko członka zarządu i dyrektora personalnego w Medicover Sp. z o.o., firmie medycznej świadczącej pełen zakres opieki zdrowotnej, zatrudniającej przeszło 3200 osób, w tym blisko 1400 lekarzy oraz 500 pielęgniarek i położnych.

Cezary Mączka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania personelem, zdobyte w kraju i za granicą. Przez ostatnie 10 lat związany był z General Electric (GE). Pracował również w sektorze przemysłowym i bankowym w Polsce, a także m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Belgii. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył podyplomowe studia zarządzania zasobami ludzkimi w Norweskiej Szkole Zarządzania (Norwegian School of Management), a także studia MBA w Strathclyde Glasgow Business School w Wielkiej Brytanii.

„Wyzwania, przed którymi staje osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w tak zróżnicowanym i wymagającym środowisku jakim jest firma medyczna – są duże. Realizowanie misji i celów firmy w organizacji, którą tworzą bardzo różne grupy pracowników, od lekarzy i personelu pielęgniarskiego pracującego w Szpitalu oraz Centrach Medicover, po pracowników administracyjnych i biurowych zatrudnionych w centrali spółki, wymagają od pionu personalnego realizacji wieloaspektowej oraz spójnej strategii HR m.in. w zakresie systemów motywacyjnych oraz szkoleniowych. Doświadczenie wyniesione z pracy w tak renomowanych korporacjach jak General Eletric, Falck czy Metro pozwoli mi jeszcze skuteczniej wspierać rozwój zawodowy pracowników i menedżerów w Medicover, co wpłynie na dalsze umocnienie pozycji firmy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku” – mówi Cezary Mączka, Dyrektor ds. Personalnych, Członek Zarządu Medicover Sp. z o.o.

Obecny skład zarządu Medicover to: Paweł Kacprzyk, prezes zarządu, Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor personalny, Piotr Soszyński, członek zarządu, dyrektor medyczny, John Stubbington, członek zarządu oraz Piotr Wojciechowski, członek zarządu, dyrektor finansowy.

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. W Polsce opiekuje się ponad 5 tysiącami firm i ponad 500 tysiącami pacjentów. Posiada 29 szerokoprofilowych Centrów Medicover w największych miastach Polski. Współpracuje z ponad tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.