Medicover organizatorem konferencji dla hematologów

0
1185


27 czerwca 2013 roku w Szpitalu Medicover w Warszawie odbyła się konferencja pod nazwą „Hematologia – możliwości i ograniczenia”. Uczestniczyli w niej specjaliści z całej Polski. Organizacja konferencji przez Szpital Medicover była związana z planowanym rozwojem placówki w kierunki onkologii.

Organizując tak specjalistyczną konferencję dla hematologów, Szpital Medicover potwierdził dobre przygotowanie do stałego rozszerzania swojej oferty medycznej.

– Jesteśmy specjalistyczną jednostką medyczną przystosowaną do prowadzenia najtrudniejszych przypadków – mówi Alicja Brzozowska, Dyrektor ds. Planowania i Rozwoju Szpitala. – W ramach rozwijania oddziału onkologii, wprowadziliśmy konsultacje i diagnostykę hematologiczną. Kompleksowa diagnostyka pozwala na szybkie rozpoznanie i podjęcie skutecznego leczenia niedokrwistości niedoborowych, zespołów autoimmunologicznych, chorób szpiku i układu chłonnego. Wszystkie niezbędne badania wykonujemy w ciągu jednego dnia, bez potrzeby dodatkowych skierowań.

Rozwój szpitala w kierunku chorób onkologicznych, w tym również hematologicznych, jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów. Konferencja i towarzysząca jej dyskusja stworzyły możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń, aby skuteczniej pomagać chorym.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień uznanych specjalistów. Dr hab. med. Wojciech Jurczak przedstawił referat pt. „Badania kliniczne – szansą dla chorych na chłoniaki”. Temat „Zmiany molekularne a nowoczesne metody leczenia zespołów mielodysplastycznych” omawiała dr hab. med. Lidia Gil. Wystąpienie dr hab. med. Grzegorz Basaka dotyczyło tematu „Pleryksafor – ewolucja poglądów na temat jego zastosowania w mobilizacji komórek krwiotwórczych”.

O Fundacji Hematologii Rodziny Bogdani, partnerze konferencji, opowiadała dr n. med. Elżbieta Kisiel, konsultant w dziedzinie hematologii Szpitala Medicover, a także przewodnicząca Rady Fundacji. Fundacja wspiera działania w zakresie wprowadzania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie hematologii.