Medicover partnerem Queen Silvia Nursing Award

0
1047


Grupa Medicover została partnerem strategicznym Queen Silvia Nursing Award – nagrody przyznawanej przez szwedzką Królową Sylwię osobom zajmujących się opieką nad osobami starszymi. W 2013 Grupa Medicover podjęła decyzję o długoterminowym inwestowaniu w rozwój szerokiej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, tworząc społkę Care Experts.

– Uczestniczymy w budowaniu najwyższych standardów opieki i jesteśmy dumni, że świadomość ich potrzeby możemy wspierać wspólnie z tak znamienitą i doświadczoną organizacją, jaką jest Fundacja Królowej Sylwii – mówi Agnieszka Szpara, dyrektor zarządzający Care Experts, Medicover Elderly Care Division.

Stypendium Jej Królewskiej Mości jest nagrodą, zachętą i wsparciem finansowym dla osób, które chcą specjalizować się i prowadzić zaawansowane badania w opiece nad osobami z demencją. 
– Zobowiązanie , które jest wspólne dla wszystkich tych, którzy wybierają zawód pielęgniarki i chcą przyczynić się do rozwoju oraz poprawy opieki i zdrowia osób starszych jest czymś, co powinno być uznane i nagradzane  –  uzasadnia Fundacja Królowej Sylwii.

Laureatką pierwszej nagrody Queen Silvia Nursing Award w roku 2014  została Hanna Davidsson, która  ma 21 lat i studiuje pielęgniarstwo w Red Cross Univeristy College w Sztokholmie. Jej pasją jest poprawa stanu otoczenia pacjentów, ich krewnych oraz opiekunów. Hanna Davidsson opracowała internetowy system szkoleń dla osób związanych z opieką nad seniorami. Stypendium – nagroda pozwoli Hannie  rozwijać badania nad programem.

Nagroda Królowej Sylwii,  to początek tak wymiernego promowania pozytywnych i trwałych zmian w opiece zdrowotnej nad osobami starszymi zarówno w Szwecji, jak i zagranicą.
– Opieka nad osobami starszymi to duże wyzwanie stojące przed wszystkimi społeczeństwami  w najbliższych latach.  Stworzenie wykwalifikowanej kadry jest priorytetem w zapewnieniu wysokiej jakości usług – dodaje Agnieszka Szpara.

Spółka Care Experts  oferuje opiekę nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi. Oferta Care Experts skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zapewnić starszym rodzicom lub innym członkom rodziny skuteczną, skoordynowaną opiekę i pomoc. Od grudnia 2013 usługi Care Experts są dostępne w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. 

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. Firma dostarcza usługi medyczne dla ponad 5600 firm oraz 420 tysięcy klientów. W Polsce posiada 30 centrów medycznych, zatrudnia około 4000 pracowników i obsługuje blisko 2 miliony wizyt lekarskich rocznie. Współpracuje z ponad 700 medycznymi placówkami partnerskimi w całej Polsce.  Medicover zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, aż po opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych kierowane są zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych. Grupa Medicover rozwija swoją działalność nie tylko w Polsce, ale również w 9 innych krajach: Rumunii, Niemczech, Turcji, Mołdawii, Bułgarii, Serbii, Gruzji oraz na Ukrainie i Białorusi.