Medicover: polityka jakości doceniona przez WUM

0
796


Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor medyczny Medicover , został  członkiem niezależnego zespołu ds. jakości kształcenia II Wydziału Lekarskiego WUM. Rada to 10-osobowy zespół przedstawicieli profesorów, kadry nauczającej, doktorantów i studentów WUM oraz dwóch interesariuszy zewnętrznych, których reprezentuje między innymi dr Soszyński.

Działania Rady obejmują całokształt nadzoru nad jakością nauczania medycznego na II Wydziale Lekarskim, oddziale fizjoterapii i oddziale nauczania w języku angielskim (english division 4&6 year curriculum). Do zadań rady należy wytyczanie nowych kierunków edukacji medycznej oraz współdziałanie z jednostkami ogólnouczelnianymi.

Do udziału w Radzie zaprosił Dyrektora Szoszyńskiego Przewodniczący Rady, znany kardiochirurg dziecięcy –  prof. dr hab. n.  med. Maciej Karolczak.

Udział  Medicover w tak  szacownej Radzie, to docenienie działań firmy na rzecz jakości świadczonych usług medycznych.  Od początku Medicover stawia sobie najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa  pacjentów oraz  dba o to, aby realizowane usługi charakteryzowały się najwyższym poziomem.

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. Firma dostarcza usługi medyczne dla ponad 5600 firm oraz 420 tysięcy klientów. Posiada 30 centrów medycznych, zatrudnia około 4000 pracowników i obsługuje blisko 2 miliony wizyt lekarskich rocznie. Centra Medicover znajdują się w największych miastach Polski, między innymi w Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Bielsku-Białej  i Białymstoku. Medicover współpracuje też z ponad 700 placówkami partnerskimi w całej Polsce.