Medicover realizuje „szybką terapię onkologiczną”

0
1077

Od 1 stycznia 2015 roku w Szpitalu Medicover w Warszawie realizowany jest pakiet „Szybka terapia onkologiczna”. Według rozporządzenia ministra zdrowia obejmuje on szybką diagnostykę oraz kompleksowe leczenie u pacjentów z już zdiagnozowanym nowotworem.

W ramach kontraktu z NFZ Szpital Medicover zapewni koordynację leczenia pacjentom posiadającym kartę onkologiczną, którzy przeszli proces diagnostyki i mają potwierdzone rozpoznanie nowotworu. Każdy pacjent będzie miał także przydzielonego koordynatora, który przejmując „opiekę” nad nim, pozwoli mu skupić się tylko na powrocie do zdrowia.

Po zgłoszeniu się pacjenta do szpitala jego przypadek omawiany jest przez konsylium lekarskie złożone z 4 specjalistów w dziedzinach: diagnostyki onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i chemoterapii oraz radioterapii. Konsylium to wspólnie opracowuje plan leczenia.

„Szybka terapia onkologiczna” będzie obejmowała zabiegi operacyjne związane z leczeniem nowotworów złośliwych: żołądka, jelita grubego, tarczycy, piersi, macicy i jajników oraz czerniaka.

W razie potrzeby dalsze leczenie chemio- lub radioterapią odbywać się będzie w ośrodkach współpracujących. Również w takim przypadku Szpital Medicover koordynuje przebieg terapii pacjenta.

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. W Polsce opiekuje się ponad 5 tysiącami firm i ponad 500 tysiącem  pacjentów. Posiada 30 szerokoprofilowych Centrów Medicover w największych miastach Polski: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Współpracuje z ponad tysiącem placówek medycznych w całej Polsce. O zdrowie pacjentów troszczy się ponad 1400 lekarzy i 300 pielęgniarek i personelu pomocniczego w placówkach własnych oraz przeszło 9 tys. lekarzy współpracujących. Ukoronowaniem dotychczasowego rozwoju firmy w Polsce było otwarcie w 2010 roku pierwszego, pełnoprofilowego Szpitala Medicover w warszawskim Wilanowie.