Medicover uczestnikiem debaty Ministerstwa Zdrowia

0
249

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy Medicover Polska wziął udział w debacie „Wspólnie dla Zdrowia. Medycyna, finanse, gospodarka”, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach wydarzenia wiceprezes zarządu Medicover Iwona Pokwicka wzięła udział w panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój”, podczas którego debatowała na temat rozwiązań mogących włączyć medycynę w realizację „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wpływu nowoczesnych technologii lekowych i sprzętu medycznego na poprawę wyników leczenia i wydłużenie życia pacjentów, obszarów rozwoju polskich innowacji medycznych, a także dobrych praktyk w poprawie i rozwoju innowacyjności w medycynie.

Podczas spotkania Iwona Pokwicka, jako przedstawiciel prywatnego sektora usług medycznych podkreśliła w dyskusji rolę innowacji w procesie obsługi pacjenta, diagnostyki i leczenia.

– Prywatny sektor ochrony zdrowia jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi w opiece nad pacjentem. Dziś takie rozwiązania, jak mobilne utrasonografy, wideokonsultacje czy elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwiają i przyspieszają postawienie diagnozy, a następnie leczenie. Coraz większą rolę ma także wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce – komentuje Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicover Polska.

– Z doświadczeń prywatnych placówek mogą czerpać publiczne placówki. Rozwiązaniem, które miałoby szansę na wdrożenie w publicznej służbie zdrowia, jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Jako Medicover Polska mamy w tym obszarze 13 lat doświadczenia i możemy się podzielić wynikami swojej pracy. Od czerwca 2018 roku zintegrowaliśmy nasze systemy z ZUS w zakresie e-zwolnienia, pracujemy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nad projektem e-recepta, a w przyszłości liczymy nad e-skierowaniem. Wydaje się, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest podstawą do tego, aby później korzystać z innych rozwiązań, takich jak telemedycyna – dodaje.

W panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój” głos zabrali: Minister Zdrowia RP – Łukasz Szumowski, Iwona Pokwicka – Wiceprezes Zarządu, Medicover Polska, Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Adamed Pharma S.A., Miłosz Gruca – Prezes Zarządu, Selvita, Robert Rusak – Prezes Zarządu POLMED, Jarosław Oleszczuk – Prezes Zarządu AstraZeneca oraz Reinier Schlatmann, CEO of Philips Central and Eastern Europe, Philips Polska Sp. z o.o.

Moderatorami dyskusji byli dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – przedstawiciel Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” oraz prof. Tomasz Hryniewiecki, Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Aninie.

Organizowana przez resort zdrowia debata „Wspólnie dla Zdrowia” ma na celu wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia.

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia jest  zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dyskusja ma objąć rozwiązania prawne, organizację opieki medycznej, zakres odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie gospodarczym.

Minister zdrowia, inicjator debaty, ma nadzieję, że powstanie wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.