Medicover zakończył negocjacje z Polmedem bez decyzji o kupnie udziałów

0
935


Medicover negocjował z Centrum Medycznym Polmed zakup 20 procent akcji spółki. Jednak transakcja nie została zrealizowana z powodu braku porozumienia stron dotyczącego jej szczegółowych warunków oraz umów towarzyszących, w tym między innymi umowy o współpracy.

28 marca 2014 zakończeniu uległ okres obowiązywania listu intencyjnego, którego stronami byli:  Polmed S.A., Medicover Holding (Cyprus) Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) oraz akcjonariusze spółki: Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) oraz NPN II Med S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Wygaśnięciu uległ tym samym także okres wyłączności negocjacyjnej Medicover.

List zawarty był w ramach procesu poszukiwania przez spółkę Polmed inwestora strategicznego. Jego przedmiotem było określenie warunków, struktury oraz przebiegu planowanego procesu prowadzącego do zawarcia transakcji, polegającej na nabyciu przez Medicover akcji spółki, stanowiących łącznie 20 procent kapitału zakładowego. Jednocześnie pomiędzy Polmed S.A. a Medicover miały być negocjowane warunki umowy o współpracy obu podmiotów.

Polmed przekazując do publicznej wiadomości powyższą decyzję oświadczył także, że zamierza w dalszym ciągu kontynuować poszukiwanie inwestora strategicznego.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Polmed S.A. uzyskał w roku 20123 przychody ze sprzedaży w wysokości 54 664 tys. zł. Przychody Grupy wzrastają od kilku lat. W roku 2012 miały wartość 45 493 tys. zł, w roku 32 112 tys. zł. W roku 2013 Grupa Polmed zanotowała także 2 895 tys. zł zysku netto.

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. W Polsce dostarcza usługi medyczne dla ponad 5600 firm oraz 420 tysięcy klientów. Posiada 30 centrów medycznych, zatrudnia około 4000 pracowników i obsługuje blisko 2 miliony wizyt lekarskich rocznie. Centra Medicover znajdują się w największych miastach Polski, między innymi w Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Bielsku-Białej  i Białymstoku. Medicover współpracuje też z ponad 700 placówkami partnerskimi w całej Polsce.