Medicus w Nakle otworzył nową przychodnię

0
1083

NZOZ Medicus z Nakła otworzył nową przychodnię. Placówka powstała w nowo wybudowanym obiekcie na ulicy Sądowej 14d. W placówce funkcjonuje poradnia lekarza rodzinnego, poradnie specjalistyczne oraz apteka. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych NZOZ-u.

Właściciele Medicusa nie udzielają informacji o wielkości poczynionych nakładów. Do nowej przychodni zostały przeniesione niektóre poradnie specjalistyczne funkcjonujące do tej pory na ulicy Szkolnej 4. Są to poradnie: neurologiczna, alergologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus sp. z o.o. prowadzi działalność medyczną od 1 stycznia 2001 roku. Organem założycielskim firmy jest spółka utworzona przez grupę lekarzy. Siedziba firmy znajduje się w Nakle nad Notecią na osiedlu Bolesława Chrobrego 15.

NZOZ prowadzi obecnie działalność w sześciu placówkach. Oprócz nowo wybudowanej są to: Przychodnia w Nakle, która mieści się na osiedlu B. Chrobrego 15, Poradnia Lekarza Rodzinnego w Paterku, przy ulicy Wyzwolenia 5, Poradnia Lekarza Rodzinnego w Ślesinie przy ulicy Kazińskiej 5, Rehabilitacja Lecznicza w Nakle przy ulicy Bartkowskiego 1a oraz Przychodnie Specjalistyczne i Poradnia Lekarza Rodzinnego przy ulicy Szkolnej 4.
Medicus wykonuje świadczenia zdrowotne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2012 (oprócz usług POZ) wynosi 2 110 008,60 zł. W ramach swojej działalności NZOZ świadczy również usługi medyczne nie objęte umową z NFZ.