Medicus w Opolu Sp. z o.o.rozwija działalność

0
835

Medicus w Opolu systematycznie inwestuje w nowe usługi i sprzęt medyczny. Niedawno w placówce rozpoczęły działalność nowe poradnie. W planach są zakupy sprzętu medycznego oraz dalszy rozwój usług medycznych.

W roku 2012 w centrum otwarte zostały poradnie chirurgii dziecięcej, nefrologii i schorzeń wątroby i chorób pasożytniczych, pulmonologiczną, pracownię wideodermatoskopii. Działalność dwóch pierwszy jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku bieżącym planowane są także inwestycje w sprzęt medyczny.
Planujemy zakup nowych aparatów USG, zarówno w ramach wymiany starszych urządzeń jak i uzupełnienia już posiadanego sprzętu, którego potrzebujemy coraz więcej z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów naszych placówek – mówi Tadeusz Kania, prezes zarządu Medicus w Opolu sp. z o.o. – Planujemy także ucyfrowienie aparatu RTG. Na inwestycje sprzętowe e roku 2012 przeznaczymy około 300 tysięcy złotych.

Zakupy będą finansowane z własnych środków spółki, która dotychczas nie otrzymała dofinansowania unijnego, chociaż kilkakrotnie się o nie starała.
Inwestujemy w sprzęt, ponieważ nasza strategia zakłada, że pacjent w naszej placówce musi mieć dostęp do kompleksowych usług – mówi prezes Kania. – Dzięki temu możemy współpracować z dużymi sieciami medycznymi oraz firmami ubezpieczeniowymi.
Medicus współpracuje między innymi z grupami: Lux Med i Medicover, z Centrum Medycznym Enel-Med, z Centrum Medycznym CMP, Centrum Dantex-Med., a także z Polsko-Amerykańskim Systemem Medycznym i towarzystwami ubezpieczeniowymi: Signal Diuną, Generali czy Mundial.

Medicus rozwija przede wszystkim ambulatoryjne usługi specjalistyczne. Na te usługi posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jego wartość w roku 2012 wynosi 5 092 212,90 zł. Kontrakt obejmuje oprócz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej także rehabilitację, stomatologię i programy profilaktyczne. Kwota ta nie obejmuje usług POZ, które również świadczy placówka, w tej chwili dla około 8 tysięcy pacjentów. Kontrakt Medicusa jest wyższy niż w roku 2011 o ponad 200 tysięcy złotych, więcej środków otrzymały poradnie: endokrynologiczna i kardiologiczna..

W ramach usług rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ Medicus prowadzi dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, specjalizując się szczególnie w najmłodszych pacjentach. Oferuje komercyjną opiekę weekendową i świąteczną, podczas której pacjenci mogą korzystać z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pediatry, także zamawiając wizyty domowe. Medicus oferuje pakiety medyczne dla firm, diagnostykę USG i RTG oraz laboratoryjną (współpracuje m.in. z Laboratorium Loma z Opola). W planach właściciela jest dalszy rozwój usług specjalistycznych, jednak na razie nie ujawnia szczegółowych planów rozwoju.

NZOZ Medicus prowadzi w Opolu dwie placówki – przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz Mickiewicza 1 (działają one we własnych budynkach spółki), a także filie: w Kluczborku przy ulicy Waryńskiego 4 oraz w Krapkowicach na osiedlu XXX-lecia 17.