Medincus realizuje projekty unijne

0
1095

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. z Warszawy realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektów wynosi 2,6 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego to 1,4 mln zł.

Pierwszy z projektów jest finansowany w ramach środków z Priorytetu VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II. Tytuł projektu to „Wdrożenie planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych.” Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży usług medycznych Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Medincus na rynkach zagranicznych. Wartość projektu wynosi 414 567 zł, udział środków z Unii Europejskiej to 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

Drugi z projektów dotyczy opracowania stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 227 200 zł, dofinansowanie unijne ma wartość 1 281 375,00 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej, urządzenia do prowadzenia polimodalnego treningu słuchowego. Powstałe urządzenie będzie innowacyjnym narzędziem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoim zasięgiem obejmować będzie wiele zmysłów, umożliwiając oddziaływanie w bardzo wielu grupach zaburzeń.

Siedziba Centrum Słuchu i Mowy Medincus mieści się w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej. Firma posiada filie w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach, Olsztynie, Gdańsku i Opolu oraz w Kajetanach, gdzie działa oddział otolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym, w skład którego wchodzą dwie sale operacyjne. Do dyspozycji pacjentów są także nowocześnie wyposażone sale w trzech standardach. Ośrodek dysponuje 38 łóżkami.

Centrum oferuje usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, szumów usznych, zaburzeń równowagi, dopasowania aparatów słuchowych, diagnostyki pod katem implantów słuchowych oraz rehabilitacji słuchu i mowy. Świadczenie realizowane przez placówki Medincusa są finansowane przez pacjentów jak również poprzez NFZ. Kontrakt placówki z mazowieckim oddziałem NFZ zawarty na rok 2012 ma wartość 4 779 996 zł. Medincus realizuje zlecenia dla sieci medycznych a także zlecenie dla warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dotyczące opieki rehabilitacyjnej nad pacjentami po wszczepieniu implantu ślimakowego.