MEDIsystem: certyfikat zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

0
896


Spółka MEDIsystem otrzymała certyfikat, który jest potwierdzeniem, że obowiązujący w firmie system zarządzania, jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009. Audyt zewnętrzny przeprowadziła jednostka certyfikująca ISOCERT sp. z o.o.

Dokument ten jest przyznawany wyłącznie placówkom, które spełniają surowe wymagania oraz realizują ambitne cele jakościowe. Przeprowadzony audyt potwierdził, że MEDIsystem w sposób ciągły doskonali i usprawnia system zarządzania jakością, stale monitoruje i dba o satysfakcję klientów, zapewnia także zasoby dla ciągłego rozwoju personelu firmy, pacjenci korzystający z usług firmy są bezpieczni, a wdrożone procedury pozwalają na efektywne leczenie oraz terapię.

System został wdrożony i obowiązuje we wszystkich jednostkach MEDIsystem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie.

Certyfikat zgodności został przyznany na okres 3 lat. Raz do roku, jednostka certyfikująca będzie przeprowadzała audyt nadzoru i sprawdzała, czy standardy są utrzymywane i doskonalone.

MEDIsystem powstał w 2001 roku. Świadczy usługi medyczne w ośmiu placówkach. W Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kijowskiej w Warszawie udzielane są świadczenia ambulatoryjne oraz POZ, natomiast usługi stacjonarne w Ośrodkach: MEDIsystem „Marianna” w miejscowości Majdan, gmina Wiązowna, MEDIsystem „Konstancja” i MEDIsystem „Konstancja II” w Konstancinie Jeziornej, MEDIsystem „Mazowia” przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie oraz MEDIsystem „Ostrowia” i „Ostrowia II” w Wólce Ostrożeńskiej. Najnowszy ośrodek „Marianna II” w Majdanie został otwarty na początku kwietnia 2014. Oferuje między innymi rehabilitację kardiologiczną, która jest nową specjalnością spółki. W sumie MEDIsystem dysponuje 600 łóżkami dla pacjentów dotkniętych różnymi schorzeniami, na każdym etapie rozwoju choroby.

Ośrodki MEDIsystem oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych, w pełni finansowaną przez NFZ oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, gdzie pobyty są finansowane przez Fundusz i pacjentów. Przeznaczone są dla chorych po udarach mózgu, urazach, operacjach ortopedycznych, dla osób wymagających aktywnej, skutecznej i często długotrwałej rehabilitacji oraz specjalistycznej opieki.
Kontrakt MEDIsystem z mazowieckim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zawarty na rok 2014 wynosi 17 591 051,54 zł. Kontrakt dotyczy w przeważającej większości świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, na które jest przeznaczone 12 050 825,40 zł, a także rehabilitacji leczniczej (w tym neurologicznej), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Od roku 2011 udziałowcem firmy MEDIsystem jest fundusz inwestycyjny Highlander Partners.