Medrun: umowa z Pocztą Polską

0
913


Medrun sp. z o.o., spółka zależna Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę z Pocztą Polską na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy. Świadczenia będą realizowane przez placówkę Medrun  we Wrocławiu.

W ramach umowy będą świadczone usługi związane z badaniami profilaktycznymi, wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi. Będą świadczone w okresie od 17 lipca 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Szacunkowa liczba osób objętych umową wynosi około 3500 osób.

Centrum Medyczne Medrun posiada także placówkę w Warszawie. Spółka została przejęta przez Grupę Scanmed Multimedis na początku roku 2012. Grupa Scanmed Multimedis oferuje kompleksową opiekę medyczną w 21 placówkach na terenie całego kraju.