MG: spotkanie grup roboczych dotyczących ochrony zdrowia

0
988


Ministerstwo Gospodarki organizuje cykl spotkań informacyjnych w ramach krajowej inteligentnej specjalizacji. Pierwsze trzy odbędą się w ramach obszaru Zdrowe Społeczeństwo. Spotkania odbędą się 23, 25 oraz 28 lipca 2014.

Spotkania będą  dotyczyły zagadnień związanych z technologiami inżynierii medycznej, w tym biotechnologii, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz medycyny spersonalizowanej a także wytwarzania produktów leczniczych.
Spotkania odbędą się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Grupy będą odpowiedzialne między innymi za raportowanie do Komitetu Sterującego, składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, o stanie rozwoju specjalizacji w oparciu o zmieniające się czynniki społeczno-gospodarcze, trendy rozwojowe oraz rekomendowanie zmian w systemie wdrażania lub kształcie samych specjalizacji.

W ramach grup przewidziany jest udział przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów naukowych, a także przedstawicieli szczebla regionalnego (dla województwa, gdzie specjalizacja regionalna wpisuje się tematycznie w zakres specjalizacji krajowej).

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa gospodarki: http://www.mg.gov.pl

Zinteresowani, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniach proszeni są o przesłanie potwierdzenie obecności adres Justyna.Gorzoch@mg.gov.pl do 21 lipca 2014.