Miedziowe Centrum Zdrowia inwestuje w sprzęt medyczny

0
826

Miedziowe Centrum Zdrowia z Lubinia kupi nowy sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu unijnego. Będzie to sprzęt służący do badań diagnostycznych: rezonans magnetyczny, aparat RTG, USG, zestaw do cytoskopii oraz zestaw do kolonoskopii. Koszt zakupu wyniesie 14 737 278,85 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pod nazwą „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa, jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”, który jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miedziowe Centrum Zdrowia realizuje projekt w konsorcjum z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu.

Centrum realizuje także projekt unijny dotyczący opieki koordynowanej na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i Lubina. Wartość projektu wynosi łącznie ponad 6 mln zł, Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln zł.

Placówka wdraża także nowatorskie rozwiązanie dotyczące  pokrycia miedzią sprzętów na poszczególnych oddziałach. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko zakażeń szpitalnych, między innymi gronkowcem złocistym. Szpital od kilku lat posiada pierwsze w Europie bloki operacyjne, w których wszystkie newralgiczne i najczęściej dotykane powierzchnie zostały pokryte miedzią Cu+. W podobne elementy wyposażane są kolejne pomieszczenia podczas przeprowadzanych sukcesywnie remontów.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital z bazą diagnostyczną: zakładem diagnostyki laboratoryjnej i zakładem diagnostyki obrazowej. W Lubinie działa także przychodnia ogólna, przychodnia specjalistyczna oraz zakład rehabilitacji leczniczej. Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni. W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego. Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.