Międzynarodowa konferencja „Consensus Meeting: Access and Equity for Patients"

0
984

Organizacje pacjentów z krajów położonych w pasie centralnym Europy, wraz z Europejskim Forum Pacjentów (EPF), kontynuują – rozpoczęte w poprzednim roku w Sofii, w Bułgarii – spotkania na temat nierówności w dostępie do opieki medycznej w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

3 grudnia 2013 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Consensus Meeting: Access and Equity for Patients. Konferencja odbędzie się pod patronatem Pracodawców RP.

Federacja Pacjentów Polskich (FPP), we współpracy z European Patients’ Forum (EPF) i Narodową Organizacją Pacjentów (NPO) z Bułgarii, podjęła się organizacji kolejnej konferencji w Polsce. Swoje stanowiska zaprezentują Posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele DG SANCO, Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Ministerstw Zdrowia i organizacji pacjentów z trzynastu krajów Europy Centralnej. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyć będą między innymi Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Celem spotkania jest wypracowanie europejskiego partnerstwa ukierunkowanego na eliminowanie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, w szczególności do innowacyjnych terapii. Konferencja będzie promować współpracę regulatorów z pacjentami oraz wskaże nowe kierunki działania w obszarze wyrównywania dostępu do usług medycznych.

Więcej informacji pod adresem http://www.federacjapp.pl/consensus-meeting.html.