Mikołów: Szpital Św. Józefa inwestuje w modernizację

0
898

Szpital św. Józefa z Mikołowa (województwo śląskie), prowadzony przez Siostry Boremeuszki, zakończył kolejny etap inwestycji, związanej z rozbudową placówki. W połowie października 2016 do użytku została oddana nowa izba przyjęć.

Pod koniec 2015 roku w placówce oddano do użytku nowy blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz pracownię endoskopii. Jednostki te powstały w nowo wybudowanym obiekcie.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2012. Ostateczne zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2017 roku.

Szpital, który powstał w XIX wieku, został ponownie przejęty przez zakon w 1999 roku. Prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, laryngologiczny, urazowo-ortopedyczny z pododdziałem chirurgii kręgosłupa oraz  internistyczny.

Szpital prowadzi poradnie specjalistyczne, między innymi geriatryczną, laboratorium analityczne oraz pracownię diagnostyki obrazowej. Przy szpitalu działa nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, świadczący usługi w zakresie opieki długoterminowej.

Szpital specjalizuje się również w rehabilitacji kobiet po mastektomii. Oferuje porady dietetyczne.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2016 ma wartość 14,5 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oprócz usług  finansowanych z Funduszu szpital oferuje również świadczenia komercyjne.

W sierpniu 2016  roku szpital otrzymał certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmujący również usługi sterylizacji oraz diagnostyki medycznej.

Placówka jest także jedną z 14-tu wybranych właśnie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia do realizacji projektu akredytacji szpitali.