Minister Garbowski o VAT

0
1066

W dniu 23 marca 2010 przedstawicie Związku i Konfederacji Pracodawców Polskich spotkali się z wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim, aby przedstawić propozycję rezygnacji ze zwolnienia z VAT prywatnych usług zdrowotnych i wprowadzenia w to miejsce stawki preferencyjnej 7%.

Robert Mołdach, dyrektor zarządzający Związku, zwrócił uwagę, że zgodnie z Art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. obligatoryjne zwolnienie z VAT usług medycznych dotyczy tylko i wyłącznie czynności podejmowanych przez podmioty prawa publicznego lub inne działające na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego. Możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na finansowane prywatnie usługi zdrowotne została przewidziana w Załączniku III Dyrektywy. Stanowi on wykaz dostaw towarów i świadczeń usług, do których można zastosować stawki obniżone. W tej grupie wymienia w ust. (17) opiekę medyczną i dentystyczną, jak również sanatoryjną, o ile usługi te nie są zwolnione na mocy art. 132 ust. 1 lit. b)-e). Usługi zdrowotne finansowane ze źródeł prywatnych zwolnieniu na mocy art. 132 ust. 1 lit. b)-e) nie podlegają. Oznacza to na mocy art. 98, uwzględniając treść Załącznika III ust. (17), że może być w stosunku do nich stosowana obniżona stawka VAT – w przypadku Polski 7%.

Zdaniem Andrzej Mądrali, wiceprezydenta KPP,  wprowadzenie 7% stawki VAT na prywatną opiekę zdrowotną jest celowe. Obok uszczelnienia systemu, stworzy możliwość rozwoju nowej infrastruktury medycznej i rewitalizacji istniejącej. Wesprze inwestycje w nowe technologie medyczne podnosząc jakość opieki i odciążając potrzebujący wsparcia system publiczny. Dodatkowy koszt podatku VAT dla płatnika prywatnego i pacjenta należy przy tym uznać za akceptowalny uzasadniony.

Minister Grabowski z uwagą wysłuchał przedstawionych argumentów i zadeklarował przeanalizować skutki takiej regulacji. O wynikach tej analizy Związek zostanie poinformowany.