Minister zdrowia złożył wniosek o odwołanie prezes NFZ

0
975


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz złożył do premiera Donalda Tuska wniosek o odwołanie Agnieszki Pachciarz ze stanowiska prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Premier zapowiedział, że podejmie w tej sprawie decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Rada Funduszu ma się zebrać 19 grudnia 2013. Według ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, prezesa NFZ powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Jednak opinia ta nie jest dla premiera wiążąca.

Według zapowiedzi Agnieszkę Pachciarz ma zastąpić dotychczasowy zastępca prezesa NFZ Marcin Pakulski.

Agnieszka Pachciarz została prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w czerwcu 2012 roku, przedtem była wiceministrem zdrowia. Zanim przeszła do resortu zdrowia kierowała szpitalami jako dyrektor SP ZOZ-u w Słupcy i jako prezes zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. 

Kilka dni temu prezes Agnieszka Pachciarz złożyła skargę do sądu administracyjnego na ministra zdrowia w sprawie zapłaty przez Ministerstwo Zdrowia 900 mln zł za osoby nieubezpieczone (według systemu  e-WUŚ). Według ministra zdrowia weryfikacja nieubezpieczonych  w systemie była niewłaściwa.