Ministerstwo Zdrowia: kursy dla pielęgniarek i położnych

0
1083

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie informację o planowanym naborze wniosków na konkurs dofinansowany w 97-procentach ze środków unijnych, mający na celu wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych.

Nabór będzie prowadzony od 9 listopada do 10 grudnia 2015 roku.

Kursy specjalistyczne będą dotyczyły następujących tematów: ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz wykonanie badania spirometrycznego.

Natomiast kursy kwalifikacyjne będą dotyczyły pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.

Wnioski mogą składać podmioty lecznicze i uczelnie.

Szczegóły na stronie:
ttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Doradztwo w zakresie składania wniosków członkowie Pracodawców RP mogą uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich Pracodawców RP u Ewy Płodzień-Pałasz, Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (tel.   48 22 518 87 42, mob. 48 504 122 979, e-mail. e.plodzien-palasz@pracodawcyrp.pl).