Ministerstwo Zdrowia o Platformie P1

0
996


Ministerstwa Zdrowia poinformowało o stanie realizacji kluczowego dla informatyzacji ochrony zdrowia, jakim jest „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”. Projekt jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt jest największym oraz bazowym projektem dla całego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, realizowanego przez CSIOZ. Jest kluczowym elementem obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.

Ministerstwo przedstawiło terminy w zakresie gotowości technicznej do uruchomienia produktów Projektu P1. W połowie 2014 roku nastąpi uruchomienie obsługi m.in. e-Recept, e-Skierowań, e-Zleceń i udostępnienie Internetowego Konta Pacjenta, natomiast w IV kwartale 2014 roku zostaną uruchomione aplikacje w zakresie sprawozdawczości i monitorowania.

Projekt P1 został podzielony na pięć części. Wszystkie umowy dotyczące jego realizacji zostały zawarte, w tym dwie ostatnie w lipcu 2013 roku dotyczące szyny usług i systemu administracji – integrator (część I) oraz dostawa infrastruktury techniczno-systemowej dla części II-IV (część V).

W lipcu 2013 rozpoczęto także procedurę odbiorową pierwszych produktów Projektu P1 zarówno w zakresie oprogramowania jak i infrastruktury techniczno-systemowej. Przez najbliższe miesiące produkty poszczególnych części projektu będą odbierane jako niezależne podsystemy i w kolejnych krokach sukcesywnie integrowane w całość, a następnie wdrażane na środowisko produkcyjne.

W czerwcu 2013 udostępniono do konsultacji materiał w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Reguły, które są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (ClinicalDocument Architecture) Release 2, zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie. Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami.

Środowisko testowe dla producentów oprogramowania zostanie uruchomione w IV kwartale 2013 roku. Celem środowiska będzie umożliwienie weryfikacji czy wytwarzane oprogramowanie poprawnie komunikuję się z Platformą P1.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup odbiorców systemu oraz producentów oprogramowania będą systematycznie publikowane na stronach Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
www.csioz.gov.pl