Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs na program in vitro

0
885


Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego  dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Konkurs obejmuje zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń medycznie wspomaganego rozrodu, do których należą procedury związane z przygotowaniem do pobrania gamet męskich i żeńskich, ich preparatyka, tworzenie i hodowla zarodków, przechowywanie i zapewnienie bezpieczeństwa zarodków, jak również przechowywanie do czasu wykorzystania oraz transfer utworzonych zarodków do macicy, zgodnie z zasadami opisanymi w programie

Podmioty, które chcą wziąć udział w programie musza spełniać wymagania dotyczące wielkości i struktury zasobów, zatrudnionego personelu, sprzętu i aparatury medycznej, muszą także przestawić plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją programu, obejmujący między innymi liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, kosztorys oraz harmonogram realizacji zadań. Musza także przedstawić informacje dotyczące efektywności procedur wykonanych w roku 2013, o ile były takie wykonywane.

W konkursie ogłoszonym w roku 2013 spośród 26 wybranych placówek 22 stanowiły jednostki prywatne.
Pisaliśmy o tym w artykule:
22 prywatne placówki w rządowym programie in vitro.

Zainteresowane jednostki mogą składać oferty do 31 marca 2014 roku.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia.