Ministerstwo Zdrowia promuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy

0
605

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało założenia programu „PracoDawca Zdrowia”, którego celem ma być promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

– Mam nadzieję, że inicjatywa ta pomoże rozpowszechnić ideę troski o zdrowie pracowników. Powinniśmy promować i dzielić się najlepszymi praktykami w tym zakresie – stwierdziła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Członkowie związku niejednokrotnie podkreślali niewykorzystane możliwości medycyny pracy, która opierając się na ustawie z roku 1997 nie bierze pod uwagę obecnych wyzwań cywilizacyjnych oraz realnych potrzeb zdrowotnych pracowników.

Zgodnie z postulatami Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Pracodawców RP system ochrony zdrowia pracowników nie powinien opierać się tylko na orzecznictwie, tak jak to jest obecnie, ale powinien obejmować także profilaktykę. Jest to ważne szczególnie w obliczu zmian demograficznych i wobec starzenia się społeczeństwa.

Program „PracoDawca Zdrowia” ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Będzie on przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić warunki dotyczące promocji aktywnego stylu życia, zwalczania wśród pracowników palenia tytoniu, wspierania badań profilaktycznych, udzielania pracownikom raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, a także działalności na rzecz ograniczenia stresu pracowników i ich ochrony ich przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więc informacji na temat programu znajduje się na stronie PracoDawca Zdrowia>>>