Ministerstwo Zdrowia przedstawia kierunki reformy NFZ

0
1004


22 marca 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i sekretarza stanu Sławomira Neumanna, podczas której przedstawione zostały kierunki reformy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reforma będzie polegała na likwidacji centrali NFZ, powierzeniu przeprowadzania wyceny świadczeń oraz nadzoru nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy Urzędowi Ubezpieczeń Zdrowotnych, premiowaniu placówek medycznych, które leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej, powierzeniu wojewodom opracowania regionalnych map oceny potrzeb zdrowotnych oraz zbudowaniu spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionach.

Likwidacja Centrali NFZ ma na celu oddzielenie funkcji wyceny i nadzoru od finansowania świadczeń, koordynację polityki zdrowotnej kraju i regionów oraz wprowadzenie nadzoru regionalnych płatników. Regiony otrzymają kompetencje do kreowania polityki zdrowotnej, a jedynym regulatorem tej polityki będzie Ministerstwo Zdrowia. W gestii Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie kontrola i nadzór, taryfikacja świadczeń, kontrola jakości i efektu leczenia oraz informatyzacja. Kompetencje 16-tu wojewódzkich Narodowych Funduszy Zdrowia będą obejmowały przygotowanie planów zakupu świadczeń, realizację mapy potrzeb zdrowotnych oraz określanie szczegółowych zasad kontraktowania, opartych na kompleksowości, jakości i efektywności. Taryfikacja świadczeń przyniesie efekty w postaci porównywalnej ich rentowności, lepszego dostępu pacjentów do usług medycznych oraz obiektywnej wyceny świadczeń.

Dzięki stworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych inwestycje na rynku medycznym mają być prowadzone na podstawie rzeczywistych potrzeb, mają być też harmonijnie rozłożone w regionach. Dzięki temu świadczeniodawcy uzyskają jasne perspektywy inwestowania i kontraktowania a pacjenci lepszy dostęp do mniej popularnych świadczeń.

Minister Arłukowicz zaznaczył, że chce by zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w bezpieczny, nieodczuwalny dla pacjentów sposób. Podkreślił potrzebę debaty publicznej i gotowość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Już od 22 marca 2013 roku wszyscy zainteresowani mogą przesyłać uwagi na temat funkcjonowania i reformy NFZ na adres reformanfz@mz.gov.pl.

Minister omówił również założenia strategii zmian w systemie ochrony zdrowia. Będą one wprowadzane przygotowywanymi przez resort aktami prawnymi: ustawą reformującą NFZ, ustawą o konsultantach krajowych, ustawą o zdrowiu publicznym i o szpitalach klinicznych oraz ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zapowiedział także nowelizację ustawy refundacyjnej. Zmiany te mają nastąpić do roku 2015. W ramach informatyzacji systemu opieki zdrowotnej oprócz wprowadzenia systemu eWUS zostanie także wprowadzona e-recepta, elektroniczna platforma konsultacji medycznych, internetowe konto pacjenta, internetowe zapisy do lekarza oraz cyfrowa baza wiedzy o zdarzeniach medycznych.