Ministerstwo Zdrowia: rozporządzenie w sprawie recepty transgranicznej

0
983


Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra dotyczącego recept lekarskich, wprowadzającej receptę transgraniczną.

Rozporządzenie jest efektem dyrektywy wykonawczej Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2012 roku ustanawiającej środki ułatwiające uznanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim. Przyjęcie tego ułatwienia wymagało wprowadzenia nowego pojęcia „recepty transgranicznej”.

W związku z nowelizacją rozporządzenia zasady wystawiania „krajowych” recept nie zmieniły się. Wszystkie drugi recept i oznaczenia niezbędne do wystawienia refundowanych recept pozostają niezmienne.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.