Ministerstwo Zdrowia zapowiada prace nad dodatkowymi ubezpieczeniami

0
1136


Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna prace nad ustawą dotycząca dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  W poniedziałek 13 maja 2013 planowane jest spotkanie z firmami abonamentowymi, w środę 15 maja, z firmami ubezpieczeniowymi – zapowiedział wiceminister Sławomir Neumann podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych.

– Przyjęło się, że konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom wszystkie usługi medyczne za darmo, a to nieprawda. Żaden kraj na świecie nie jest w stanie zapewnić takiej opieki. Dlatego konieczne jest współpłacenie i ustalenia nowego, bardziej racjonalnego koszyka usług finansowanych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego  – mówi minister Neumann.

Minister zapowiedział przeniesienie części procedur z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zadeklarował także chęć prowadzenia rozmów ze środowiskiem prywatnych świadczeniodawców oraz równe traktowanie podmiotów publicznych i prywatnych.

Resort zdrowia pracuje obecnie nad implementacją dyrektywy na temat medycznej opieki transgranicznej, która jest źródłem zarówno szans jak i zagrożeń dla polskiego rynku ochrony zdrowia. Jedno z nich dotyczy traktowania leczenia pacjentów zagranicznych jak pacjentów komercyjnych i w związku z tym możliwej konieczności zwrotu przez udzielające takich usług placówki przyznanych środków unijnych, które mogą być uznane za nieuzasadnioną pomoc publiczną.

Trwają również prace nad  ustawami o szpitalach klinicznych, o zdrowiu publicznym, o badaniach klinicznych oraz o konsultantach. Prace te są obecnie na etapie dyskusji na szczeblu kierownictwa resortu. W dalszej kolejności zostaną skierowane do konsultacji, najpierw wewnętrznych, potem zewnętrznych.

Minister Neumann stwierdził też, że trwa wprawdzie dyskusja na temat reformy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale konkretne kroki podejmowane w tej sprawie zostały na razie wstrzymane.