Ministerstwo zmienia przepisy dotyczące leczenia szpitalnego

0
989

Ministerstwo Zdrowia przesłało pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia informujące, że przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra z dnia 15 września 2011 dotyczące zabiegów leczenia zaćmy i jaskry i związanego z tym wymogu udziału pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego to błąd.

Rozporządzenie dotyczy zmiany rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 202, poz. 1191), a przepisy dotyczące zabiegów leczenia zaćmy i jaskry, dookreślające wymagania dotyczące personelu, zawarte były w załączniku nr 3 w pozycji 5. Rozporządzenie ma zostać zmienione.

Na pytanie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że przepisy przytaczanego rozporządzenia w części dotyczącej udziału pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego przy realizacji zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry, dookreślono zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2011 r. w celu przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie okulistyki – leczenie zaćmy.
– Jednocześnie uprzejmie informuję, iż intencją wprowadzenia przedmiotowego wymogu było zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym poprzez wprowadzenie warunku realizacji zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry
przez pielęgniarkę przygotowaną w ramach kształcenia podyplomowego do instrumentowania zabiegów okulistycznych operacyjnych – poinformował Krzysztof Suszek, Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia. Dyrektor Suszek nie wspomniał jednak, że przepis ten zostanie zmieniony. Nie wyjaśnił też, dlaczego wymóg taki dotyczy tylko tych dwóch zabiegów, a nie dotyczy nie dotyczy pozostałych świadczeń z zakresu okulistyki, w tym o wiele trudniejszych medycznie zabiegów przeszczepienia rogówki lub witrektomii.

Niewiele jest pielęgniarek ze specjalnością pielęgniarstwa operacyjnego, dlatego wiele placówek medycznych, zarówno publicznych jak i prywatnych, nie mogłoby spełnić tego wymogu i tym samym podpisać kontraktu z NFZ na wykonywanie tych zabiegów. Poza tym wyjątkowo krótki termin upływający od momentu wejścia w życie rozporządzenia do ogłoszenia konkursu ofert uniemożliwia zatrudnienie, a tym bardziej wyszkolenie pielęgniarek z wymaganą specjalizacją (w tym zakresie studiów kierunkowych okres kształcenia zajmuje 3 lata). Ministerstwo Zdrowia nie określiło, kiedy treść rozporządzenia zostanie zmieniona.