Mińsk Mazowiecki: Centrum Medyczno-Diagnostyczne tworzy dzienny dom opieki

0
1269

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec realizuje projekt polegający na tworzeniu dziennego domu opieki medycznej. Placówka powstanie w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Olsztyńskiej 2. Koszt inwestycji to ponad milion złotych.

Inwestycja będzie współfinansowana z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. Dotacja celowa ze strony budżetu państwa wyniesie 130 086,88 zł, wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej – 869 913,12 zł. Pozostała środki w wysokości 32 170,29 zł to wkład własny Centrum.

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów głównie po 65 roku życia, po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej, jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Dom zapewni opiekę 80-ciu osobom(w tym 48 kobietom i 32 mężczyznom), wśród nich co najmniej 60-ciu osobom w wieku powyżej 65 lat, zamieszkującym powiat miński.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne działa od 1998 roku. W Siedlcach prowadzi 5 placówek– przy ulicy Ks. Niedziałka 14, przy ulicy Czerwonego Krzyża 41, przy ulicy Kleeberga 2, przy ulicy Terespolskiej 12 oraz przy ulicy Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie). Centrum prowadzi też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wodynie, koło Oleśnicy. W lipcu 2016 rozpoczęła się budowa ZOL-u w Krynce (gmina Łuków).

Placówki Centrum oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (obejmują opieką ponad 69 tysięcy pacjentów POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.