MSP sprzedaje uzdrowisko Wysowa

0
1010

Minister Skarbu Państwa zaprasza zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 834.250 akcji, o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 87,36% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Wysowa S.A.

W tej chwili 100 procent akcji spółki jest własnością Skarbu Państwa. Uprawnionym pracownikom spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 procentakcji spółki Ogłoszenie o sprzedaży akcji uzdrowiska została opublikowane w roku 2011. MSP prowadziło wówczas negocjacje ze spółką PCZ S.A. z Wrocławia. We wrześniu 2011 MSP parafowało projekt umowy sprzedaży spółce PCZ 87,36 procent akcji uzdrowiska. W lutym 2012 roku Ministerstwo podjęło decyzję w sprawie odstąpienia od negocjacji ze spółką PCZ S.A. Przyczyną tej decyzji było niedojście do porozumienia pomiędzy PCZ S.A. a Związkami Zawodowymi Uzdrowisko Wysowa S.A. w sprawie pakietu socjalnego.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2011 wynosiła ponad 5 mln zł.