MSP: sprzedaż trzech uzdrowisk

0
1014

Ministerstwo Skarbu Państwo poinformowało o podpisaniu umów sprzedaży udziałów spółek: Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowisko Konstancin – Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko Iwonicz S.A. Nabywcą jest Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Umowy dotyczą sprzedaży 89,5 procent udziałów spółki „Uzdrowisko Kamień Pomorski” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim za cenę 600 zł złotych za jeden udział, tj. za łączną kwotę 9.291.000 złotych, 95,25 procent udziałów spółki „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie za cenę 4.484,04 zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 75.000.000 złotych oraz 90,86 procent akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu Zdroju za cenę16,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 15.264.000 złotych.

Zgodnie z zapisami umów kupujący zobowiązał się do utrzymania działalności uzdrowiskowej w spółkach oraz do realizacji pakietów inwestycyjnych. Pozostałe udziały spółek należące do Skarbu Państwa zostaną udostępnione uprawnionym pracownikom.