Mysłowickie Konsorcjum Medyczne wydzierżawiło szpital

0
435

Mysłowickie Konsorcjum Medyczne kupiło udziały w spółce prowadzącej szpital w Mysłowicach oraz wydzierżawiło budynki placówki. Umowa z samorządem miejskim została podpisana pod koniec grudnia 2013 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Mysłowickie Konsorcjum Medyczne złożone jest z dwóch spółek – Multimed i OLK-Med – i trzech osób fizycznych, dwóch ordynatorów i prokurenta MCZ. Cena za udziały w spółce Mysłowickie Centrum Medyczne wyniosła 134 925 zł. Umowa zobowiązuje dzierżawcę do Konsorcjum przejęło na siebie zobowiązania placówki, które na dzień 30 września 2013 roku wynosiły prawie 2,8 mln zł oraz zobowiązało się do dokapitalizowania spółki kwotą 450 tys. zł. Nakłady inwestycyjne, które dzierżawca placówki poniesie w latach 2014-2017 mają wynieść co najmniej 3,5 mln zł.

Konsorcjum musi też zapewnić zatrudnienie wszystkim pracownikom spółki na dotychczasowych warunkach pracy i płacy przez dwa lata oraz zobowiązało się do umożliwienia nabycia udziałów spółki pracownikom w wysokości 15 procent kapitału zakładowego.

Miasto poinformowało w komunikacie na swojej stronie, że kapitał zakładowy spółki wynoszący blisko 4,5 mln zł nie określa jej wartości. O kondycji finansowej spółki, mającej wpływ na oszacowanie jej wartości, mówi kapitał własny, który w przypadku Mysłowickiego Centrum Zdrowia, na dzień 30 września 2013 wynosił: minus 1,3 mln zł. Wartość spółki oszacowana w memorandum wynosiła z kolei 105 000 zł. Oznacza to, że gmina sprzedała udziały uzyskując 30 tysięcy zł więcej niż szacowana ich wartość.