MZ: 40 mln zł na pilotażowe tworzenie dziennych domów opieki medycznej

0
870


Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 40 mln zł na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych. Docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenie  koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

Celem konkursu jest przetestowanie standardu dziennego domu opieki medycznej i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia nowej usług medycznej w tym zakresie.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane przez podmioty lecznicze posiadające kontrakty z NFZ. Podmioty te muszą spełniać   kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej oraz muszą funkcjonować co najmniej od 1 stycznia 2012 roku. Muszą także zapewnić trwałość projektu przez co najmniej 3 lata po jego zakończeniu. Wartość dofinansowania projektu nie może przekraczać 1 mln zł.. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinasowanie projektu (niezależnie, czy jako beneficjent, czy partner projektu).

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 31 sierpnia 2015 roku do 30 października 2015 roku  na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ulica Miodowa 15, 00‐952 Warszawa.

Ministerstwo Zdrowia zaprasza także do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się: 7 sierpnia 2015 roku w Warszawie, 14 sierpnia 2015 roku w  Gdańsku, 4 września 2015 roku w Krakowie oraz 18 września 2015 roku w Poznaniu.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy kierować mailowo na adres:
deinstytucjonalizacja@mz.gov.pl