MZ: jedna czwarta Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne

0
873


Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaburzenia psychiczne rozpoznawane były uponad 23 procent osób. Najwyższy poziom rozpowszechnienia zaburzeń odnotowano w województwie łódzkim, świętokrzyskim i lubuskim a także lubelskim i dolnośląskim, najniższy – w podkarpackim i zachodniopomorskim.

Badanie było przeprowadzone na próbie obejmującej 10 tysięcy respondentów w wieku między 18 a 64 lata. Co czwarta osoba przeszła więcej niż jedno zaburzenie psychiczne, a co dwudziesta – trzech i więcej. Szacuje się, że prawie ćwierć miliona osób miało doświadczenia z kilkoma zaburzeniami psychicznymi. Do najczęstszych należały nerwice, odnotowano także fobie i zaburzenia nastroju.

Dane zostały pozyskane w wyniku trzyletniego ogólnopolskiego badania EZOP – Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Dane na ten temat Ministerstwo zawarło w informacji na temat realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został przyjęty na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku wydanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Pełna informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.