MZ: konsultacje społeczne w sprawie tzw. pakietu kolejowego

0
784


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał do konsultacji projekty aktów prawnych wprowadzające rozwiązania w ramach tzw. pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego.

Do konsultacji zostały przekazane projekty nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o konsultantach w ochronie zdrowia, a także projekty nowych rozporządzeń ministra zdrowia dotyczących: recept lekarskich, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Do konsultacji przekazane także projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, a także rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej.

Linki do projektów znajdują się na stronie  Ministerstwa Zdrowia.

Termin konsultacji mija 5 maja 2014 roku.