MZ: nierealne wymaganiia dotyczące okulistyki

0
906

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, według którego placówki starające się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie okulistyki (operacje zaćmy i jaskry) muszą zatrudniać pielęgniarki mające specjalizację w zakresie bloku operacyjnego. Wymóg ten nie jest natomiast potrzebny w przypadku zabiegów z innych dziedzin.

– Jest to zupełnie niezrozumiałe – mówi Zbigniew Kowalczyk, prezes Szpitala Prywatnego Pulsmed z Łodzi. – Skoro nie ma takiej potrzeby w przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów, na przykład neurochirurgicznych, to dlaczego musi tak być w przypadku okulistyki?

Kurs specjalistyczny, po którym pielęgniarka uzyskuje uprawnienia pielęgniarki operacyjnej, trwa 1200 godzin. Są to w praktyce 3 lata studiów. Niewiele jest pielęgniarek z takim wykształceniem.
– Z mojej wiedzy wynika, że na przykład w Łodzi jest tylko jedna – mówi Zbigniew Kowalczyk.

Jeżeli rozporządzenie nie zostanie zmienione do konkursu o środki Narodowego Funduszu Zdrowia stanie niewiele placówek, wykonujących zabiegi w zakresie jaskry i zaćmy.
Problem rozporządzenia MZ w sprawie pielęgniarki na bloku ze specjalizacją w okulistyce nie dotyczy tylko podmiotów przystępujących do konkursu. W świetle prawa po 1 stycznia 2012 roku również wiele klinik okulistycznych publicznych i prywatnych w całej Polsce nie będzie mogło w ogóle wykonywać zabiegów.

Być może pielęgniarki z odpowiednią specjalizacją zatrudniają szpitale kliniczne, gdzie zabiegi wykonują konsultanci krajowi. Czyżby to rozporządzenie to był sposób na obronę ich interesów i wyeliminowane z rynku konkurencji?