MZ: podstawą systemu ochrony zdrowia będzie publiczny płatnik

0
932


Podstawą finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie publiczny płatnik, a prywatne ubezpieczenia zdrowotne będą jego uzupełnieniem. Dyskusja nad ustawą w sprawie ubezpieczeń ma potrwać do końca roku 2013, kiedy to Ministerstwo Zdrowia przedstawi gotowy projekt.

W Ministerstwie Zdrowia odbyły się już spotkania z przedstawicielami firm oferujących abonamenty medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi. W planach są jeszcze spotkania z przedstawicielami świadczeniodawców.
– Obecnie 2,5 miliona osób korzysta z medycznych abonamentów oraz dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych – powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podczas Forum Polskich Szpitali MedMarket, które odbyło się 28 maja 2013 roku w Warszawie. – Głównie dotyczą one podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Chcemy zbudować produkt, który będzie obejmował także leczenie szpitalne.

Usługi w ramach prywatnych ubezpieczeń będą mogły świadczyć zarówno prywatne jak i publicznej placówki medyczne, niezależnie od usług świadczonych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Minister Neumann stwierdził też, że Ministerstwo nie zamierza „demolować” koszyka świadczeń, a jedynie go zracjonalizować i lepiej wycenić zawarte w nim świadczenia.

Kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia będzie Agencja Taryfikacji, dzięki jej powstaniu wycena świadczeń nie będzie, tak jak obecnie, zależna od płatnika (czyli NFZ). Wpływ na wysokość kontraktu z Funduszem będzie miała jakość oferowanych usług. Minister Neumann nie określił jednak, w jaki sposób będzie ona sprawdzana.