MZ: przepisy dotyczące chirurgii jednego dnia baz zmian

0
987

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przepisy dotyczące leczenia w zakresie chirurgii jednego dnia nie uległy zmianie. Komunikat ten opublikowano w związku z pojawiającymi się problemami z interpretacją przepisów rozporządzenia MZ z dnia 15 września 2011.

Rozporządzenie to dotyczyło zmiany rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 202, poz. 1191) w części dotyczącej możliwości realizacji świadczeń jednego dnia przez podmioty zarejestrowane jako zakład udzielający świadczeń w trybie jednego dnia. Ponadto, jak podkreśla komunikat, przepisy tego rozporządzenia nie określają statusu czy rodzaju działalności leczniczej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie leczenia jednego dnia.

Oznacza to, że świadczeniodawca spełniający wymagania określone rozporządzeniem, niezależnie od kodu resortowego jednostki organizacyjnej oraz kodu resortowego komórki organizacyjnej, również oznaczony jako HP.1.6 Zakład udzielający świadczeń jednodniowych, może udzielać świadczeń w zakresie leczenia jednego dnia.