MZ: rozdzielono środki na program in vitro na rok 2014

0
737

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację na temat podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku na ten cel przyznano w sumie 37 387 903 złote.

Środki te zostały rozdzielone pomiędzy 26 placówek, które realizują program. Wśród nich są cztery placówki publiczne- szpitale kliniczne z Warszawy, Poznania, Białegostoku i Szczecina. Poza tym środki otrzymały placówki prywatne działające w całej Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Białymstoku, Opolu, Gdyni, Mysłowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie i Krakowie.

Najwięcej pieniędzy na realizację programu otrzymała Provita z Katowic – 1 882, 5 tys. zł a także Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa z Wrocławia- 1 847 460 zł, Invimed-T z Warszawy – 1 802 400 zł, nOvum z Warszawy – 1 704 770 zł, Gameta ze Rzgowa – 1 742 320 zł i VitroLive ze Szczecina – 1 727 730 zł.

W drugiej połowie roku 2013 przeznaczono na ten cel 32 744 737 zł. W programie również brało udział 26 placówek.
Udział w realizacji programu obejmuje zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń medycznie wspomaganego rozrodu, do których należą procedury związane z przygotowaniem do pobrania gamet męskich i żeńskich, ich preparatyka, tworzenie i hodowla zarodków, przechowywanie i zapewnienie bezpieczeństwa zarodków, jak również przechowywanie do czasu wykorzystania oraz transfer utworzonych zarodków do macicy, zgodnie z zasadami opisanymi w programie

Podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie musiały spełniać wymagania dotyczące wielkości i struktury zasobów, zatrudnionego personelu, sprzętu i aparatury medycznej, musiały także przestawić plan rzeczowo-finansowy obejmujący między innymi liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, kosztorys oraz harmonogram realizacji zadań.

Musiały także przedstawić informacje dotyczące efektywności procedur wykonanych w roku 2013, o ile były takie wykonywane.

Pełny wykaz placówek realizujących program znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www2.mz.gov.pl