MZ: rozporządzenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń przez dyspozytorów

0
700


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie określa między innymi sposób przeprowadzania wywiadu przez dyspozytora z osobą zgłaszającą wezwanie. Wywiad jest przeprowadzany z uwzględnieniem specjalnego algorytmu, stanowiącego zbiór pytań i rekomendacji. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem paragrafu 2, ust. 2 (dotyczącego algorytmu przeprowadzania wywiadu), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. Wprowadzenie okresu przejściowego wynika z konieczności opracowania zgodnie z aktualną wiedzą oraz wdrożenia algorytmów przeprowadzania wywiadu przez dyspozytora medycznego, a także przeszkolenia dyspozytorów w tym zakresie.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.