MZ utworzy Departament Analiz i Strategii

0
1204


Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zarządzenie prezesa Rady Ministrów zmieniającego statut Ministerstwa. Projekt przewiduje między innymi utworzenie Departamentu Analiz i Strategii, co ma dostosować działalność resortu zdrowia do wyzwań stojących przed administracją.

Departament Analiz i Strategii będzie komórką organizacyjna odpowiedzialną za gromadzenie i łączenie wiedzy z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach Ministra Zdrowia. Departament będzie przygotowywał analizy systemowe, diagnozy, oceny i prognozy. Projekt jednocześnie przewiduje likwidację Biura Administracyjno-Gospodarczego i jego połączenie z Biurem Dyrektora Generalnego. W strukturę Biura Dyrektora Generalnego zostanie także włączone Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu.

Cały projekt zarządzenia dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.