MZ: założenia reformy systemu ochrony zdrowia

0
849


Minister zdrowia przedstawił założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Rozwiązania są proponowane w ramach dwóch pakietów – onkologicznego oraz kolejkowego (dotyczącego pozostałych specjalizacji).

W ramach pakietu onkologicznego zniesione zostaną limity w leczeniu onkologicznym, każdy pacjent będzie miał zagwarantowany termin usługi medycznej oraz indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego. Każdy pacjent będzie otrzymywał specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów, będzie miał także swojego koordynatora leczenia, który będzie pomagał mu w walce z chorobą. Po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej pacjent będzie objęty programem stałej opieki. Czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii ma nie przekroczyć 9 tygodni.

Zmiany dotyczące pozostałych specjalizacji będą dotyczyć między innymi lekarza rodzinnego, który będzie mógł zlecać pacjentowi więcej badań. Wprowadzona zostanie porada receptowa i umożliwiony ma być odbiór recepty przez osobę upoważnioną.   Specjaliści będą dodatkowo finansowani za pierwszą wizytę pacjenta. Premiowane będą zabiegi jednodniowe.  Od 2016 roku pielęgniarki otrzymają możliwość zlecania niektórych badań oraz wypisania recept na wybrane leki. Utworzony ma być elektroniczny system  kolejek, aby pomóc pacjentowi znaleźć miejsce, gdzie dane świadczenie otrzyma najszybciej. NFZ będzie mógł zawierać bezterminowe umowy z lekarzami rodzinnymi i wydłużać umowy ze specjalistami do pięciu lat, a ze szpitalami do 10 lat. W każdym oddziale NFZ ma funkcjonować infolinia dla pacjentów z informacją, w której poradni i ile dni oczekuje się na świadczenie.

Premier podkreślił, że planowanie propozycje nie zakładają podnoszenia składki zdrowotnej. Zaznaczył także, że będzie obserwował prace ministra zdrowia i całego resortu na rzecz wprowadzenia w życie pakietu kolejkowego i onkologicznego.

Bartosz Arłukowicz zapewnił, że proponowane zmiany są już opisane legislacyjnie. Przypomniał także, że dziś Sejm przyjął ustawę, dzięki której w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogli przyjmować pediatrzy i interniści.