MZ: zmiana rozporządzenia w sprawie pielęgniarek operacyjnych

0
954


Ministerstwo Zdrowia poinformowało Pracodawców RP, że projekt nowelizacji rozporządzenia uchylający przepis dotyczący realizacji zabiegów okulistycznych przy udziale pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego oczekuje na akceptację kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i zgodę na przekazanie do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej.

Z odpowiedzi Ministerstwa wynikało też, że w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, która odbyła się 12 września 2012 roku, w odpowiedzi na wielokrotne pytania posłów Minister Sławomir Neumann stwierdził, że zmiana jest procedowana i na pewno przepisy zostaną zmienione.

Ministerstwo Zdrowia przekazało tę informację jako odpowiedź na pytanie wiceprezydenta Pracodawców RP Andrzej Mądrali dotyczące przyczyn opóźnień w nowelizacji rozporządzenia.

Kwestię zmiany rozporządzanie omawiano między innymi w lutym 2012 roku podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Obecny wówczas na posiedzeniu Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz przyznał, że wymóg posiadania pielęgniarki o specjalności pielęgniarstwa operacyjnego podczas operacji jaskry i zaćmy został wprowadzony w wyniku błędu. Poinformował też uczestników spotkania, że przygotowana jest zmiana rozporządzenia, zgodnie z którą ma powrócić wymóg posiadania instrumentariuszki przy operacjach jaskry i zaćmy, ale rozporządzenie miało zostać wprowadzone w życie po zakończeniu kontraktowania.

Z powodu braku pielęgniarek o specjalności pielęgniarstwa operacyjnego niektórzy świadczeniodawcy nie spełniali wymogów NFZ i w związku z tym nie mogli się ubiegać o kontrakt z Funduszem.

Wymóg dotyczący obecności pielęgniarki operacyjnej przy zabiegach operacji zaćmy i jaskry zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2011 roku, dotyczące zmiany rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 202, poz. 1191). W sprawie tej wielokrotnie swoje zastrzeżenia zgłaszali Pracodawcy RP.