Nadmorskie Centrum Medyczne: komercyjna opieka wyjazdowa

0
856

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska wprowadziło do swojej oferty komercyjne usługi w zakresie nocnej wyjazdowej opieki medycznej. Usługi są dostępne w obrębie Gdańska i Sopotu.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi dziewięć przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2013 ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy lecznicze oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).