Nadmorskie Centrum Medyczne: komercyjne usługi w zakresie geriatrii

0
876

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska rozszerzyło zakres swoich usług o konsultacje specjalistyczne w zakresie geriatrii. Poradnia geriatryczna została otwarta w najnowszej, działającej od 19 sierpnia 2013 placówce Centrum, przy ulicy Abrahama.

Koszt konsultacji geriatrycznej wynosi 80zł, pacjenci zapisani do poradni podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach NCM uzyskują po roku zniżki na wizyty u specjalistów.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi, oprócz placówki przy ulicy Abrahama, dziewięć przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2013 ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).