Nadmorskie Centrum Medyczne: nowa placówka w Żukowie

0
693

Od 1 września 2017 roku pacjentów przyjmuje nowa placówka Domu Medycznego Żukowo, należącego do sieci Nadmorskie Centrum Medyczne. Placówka działa w Żukowie, przy ulicy Gdańskiej 14D.

Do nowej placówki została przeniesiona działalność centrum medycznego, które dotychczas działało w Żukowie przy ulicy Książąt Pomorskich 1B.

Przy ulicy Gdańskiej powstał nowoczesny budynek o powierzchni 1800 mkw, z parkingiem na 40 samochodów. Placówka oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, badania RTG. Będzie tutaj działać także apteka oraz centrum fitness.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi obecnie jedenaście przychodni. Pozostałe zlokalizowane są w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2017 ma wartość ponad 13 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień a także profilaktycznych programów zdrowotnych.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Jest prowadzone przez spółkę z o.o., której zarząd tworzą: Mieczysław Szulc Cieplicki, Mikołaj Ruciński oraz Rafał Szulc Cieplicki.