Nadmorskie Centrum Medyczne: nowe poradnie specjalistyczne

0
1084


Od 1 sierpnia 2016 roku w Domu Medycznym „Otomińska”, należącym do sieci placówek Nadmorskiego Centrum  Medycznego, będą działały nowe poradnie specjalistyczne: ortopedyczna, laryngologiczna i pulmonologiczna.

Poradnie  świadczyć będą usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Placówka przy ulicy Otomińskiej 15c od kilu miesięcy funkcjonuje w nowej siedzibie. Oferuje konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi wykonywane w trybie jednodniowym w zakresie ortopedii, okulistyki, laryngologii i chirurgii ogólnej.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2016 ma wartość ponad 16 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.